simple website maker
  • Experta dooKnjigovodstvo
  • wow sliderKonsalting
  • Experta dooRegistracija preduzeća
css slider by WOWSlider.com v9.0


USLUGE

Obavljamo usluge knjigovodstva i računovodstva. Usluge pravnog konsaltinga i registracije preduzeća.


NAŠ TIM

Profesionalno i odgovorno vršimo sve poslovne zadatke zahvaljujući timu iskusnih i mladih stručnih lica.


KONTAKT

Kontaktirajte nas da uspostavimo poslovnu saradnju koja se temelji na principima uspješnog poslovanja.


Obavještenje

Pravo je vrijeme za pokretanje sopstvenog biznisa. Ukoliko se odlučite za takav potez tu smo da Vam pomognemo. Pružićemo Vam profesionalne knjigovodstvene usluge kao i kompletni finansijski i poreski konsalting. Tu smo da Vam olakšamo početak poslovanja!


Experta - Knjigovodstvo i Konsalting

O nama

Agencija za računovodstvo, finansijski i poreski konsalting Experta DOO je novoosnovana agencija sa sjedištem u Podgorici. Lepeza naših usluga je široka i prilagođena da zadovolji potrebe svakog pojedinačnog klijenta od osnivanja firme pa tokom cijelog njenog postojanja. Pružamo računovodstvene usluge, pravno administrativne usluge, poresko savjetovanje kao i usluge konsaltinga. Naše usluge su usmjerene prema svim (velikim, malim i srednjim) preduzećima i preduzetnicima.

Agencija Experta usluge obavlja sa najvećim stepenom profesionalizma obezbjeđujući uslugu koja u potpunosti odgovara korisniku, njegovoj djelatnosti, načinu i obimu poslovanja. U poslovanju koristimo savremeni  Pantheon - poslovni informacioni sistem.

Osnivač agencije je Tanja Bulatović, dipl. ecc, koja iza sebe ima dugo i bogato iskustvo u oblasti knjigovodstva i finansija. Tokom karijere angažovana je na pozicijama finansijskog direktora i šefa računovodstva u velikom broju domaćih i međunarodnih firmi. Kako su zaposleni najvažniji izvor uspjeha jedne firme napominjemo da u svom timu osim iskusnih  imamo i mlade, perspektivne ljude, željne rada i dokazivanja u oblasti finansija i računovodstva.

Experta tim je pouzdan partner i podrška vašem biznisu, jer je vaš poslovni uspjeh i naš interes. Pogledajte opširniji opis naših usluga. Nadamo se da ćete i Vi uspostaviti uspješnu poslovnu saradnju sa agencijom Experta


Naš tim

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting
Tanja Bulatović

direktorica

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting
Sonja Bulatović

saradnica

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting
Matija Bulatović

saradnik


Česta pitanja i odgovori

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


Knjigovodstvo je sistem koji na osnovu dokazanih isprava prati privredne procese i finansijske tokove i vremenskim slijedom sistematski bilježi u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obaveza, rashoda, prihoda i finansijskih rezultata poslovanja.

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


- Sistematsko prikupljanje podataka o promjenama u poslovanju preduzetnika - Hronološko bilježenje u poslovne knjige svih nastalih poslovnih promjena - Utvrđivanje poslovnog rezultata - Pružanje uvida poslodavcima i vlasnicima kapitala (akcionarima) - Osiguranje potrebnih podataka za izradu kalkulacija - Sastavljanje osnovnih finansijskih izvještaja 

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


Pod pojmom konsalting usluge podrazumijeva se naročit i sveobuhvatan pristup rješavanju nastalog poslovnog problema klijenta. Kroz posebnu analizu daju se predlozi, sugestije, savjeti i pojašnjenja u vezi poslovanja, nedoumica i trenutnih situacija.

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


Važne aktivnosti kod registracije preduzeća su: Odabir naziva, Dostavljanje podataka, Priprema dokumentacije, Potpisivanje dokumentacije kod notara, Registracija u Centralnom registru.
 

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


Stečaj preduzeća je postupak koji se može sprovesti kao bankrotstvo ili reorganizacija nad stečajnim dužnikom (pravnim licem ili preduzetnikom) koji je nesposoban za plaćanje.

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


Likvidacija predzeća je postupak koji se sprovodi kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


- Zakon o privrednim društvima CG
- Zakon o stranim ulaganjima CG
- Zakon o radu CG

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) - odgovara obliku LTD i najviše su zastupljeni oblik preduzeća. Može osnovati jedno lice ili više domaćih ili stranih pravnih ili fizičkih lica.
Akcionarsko društvo (AD) - Osnivački ulog za osnivanje AD iznosi najmanje 25 000 eura. Osniva se u slučaju kada se prikuplja kapital prodajom akcija. DOO se može transformisati u Akcionarsko društvo.
Svi zakonski propisi koji se odnose na osnivanje, poslovanje i poreski sistem (DOO i AD) usklađeni su po evropskim standardima uz povoljnosti za strane ulagače radi povećanja broja stranih investitora.

Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


Strana pravna i fizička lica imaju pravo da osnuju privredno društvo (društvo sa ograničenom odgovornošći i akcionarsko društvo) u Crnoj Gori pod istim ulovima kao i domaća lica. Društvo može osnovati jedan ili više osnivača .
Ograničenja:
Stranci ne mogu osnovati privredno društvo u pojedinim oblastima koja se odnose na vojnu industriju i nekim drugim oblastima koja su vezana za vojsku i bezbjednost što je regulisano Zakonom o stranim ulaganjima.
Stimulacije:
Stranci imaju pravo na oslobađanje od carine za sredstva i opremu za proizvodnju, osim za putničke automobile i opreme za igre na sreću. Porez na dobit za strance iznosi 9 %. Carina na uvoz robe iznosi oko 2% Carina na uvoz automobilia 2-6%
Nekretnine:
Firma, čiji je vlasnik stranac može da kupuje nekretnine bez ograničenja. Nakon dobijanja potrebnog odobrenja od Ministarstva finansija nekretnina se upisuje na ime kupca – privrednog društva


Experta - Knjigovodstvo i Konsalting


Za vođenje knjigovodstva je najefikasnije angažovati registrovanu knjigovodstvenu agenciju.


Experta - Knjigovodstvo i Konsalting

Poštovani posjetioci našeg zvaničnog web sajta i poštovani budući klijenti - kontaktirajte nas. Mi smo spremni da Vam pružimo naše profesionalne usluge. Spremni smo da uspostavimo uspješnu i dugoročnu saradnju.


Experta

Agencija za knjigovodstvo i konsalting, Usluge registracije preduzeća i stečaja firmi. Dozvole za boravak i rad stranaca u Crnoj Gori. Profesionalni tim stručnjaka.

Adresa

Cvijetin brijeg bb
81000 Podgorica
Crna Gora

Kontakt

Tel/Vajber 
+38267220806
E-mejl
office@expertadoo.me