free bootstrap template

Naše usluge

Boravak i zapošljavanje stranaca

Experta obavlja usluge vezane za boravišne i radne dozvole za strance u Crnoj Gori .

Zakonom o strancima uređuju se uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Crne Gore. Stranac je državljanin druge države ili lice bez državljanstva. Ulazak u Crnu Goru podrazumijeva prelazak državne granice, odnosno graničnog prelaza na kojem se obavlja granična kontrola. Zadržavanje stranca u tranzitnom prostoru aerodroma i sidrištu luke ili pristaništu, u smislu ovog zakona, ne smatra se ulaskom u Crnu Goru. 

Zakonom o strancima propisano je da je boravak stranaca u Crnoj Gori: 

- boravak do 90 dana 

- privremeni boravak 

- stalno nastanjenje 

Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi:  zapošljavanja i rada, obavljanja privredne ili preduzetničke djelatnosti, sezonskog zapošljavanja, srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja, učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih, specijalizacije, stručnog osposobljavanja i praktične obuke, naučno - istraživačkog rada, liječenja, spajanja porodice, humanitarnih razloga i drugih opravdanih razloga, određenih zakonom ili međunarodnim ugovorom. 

U posljednjih nekoliko godina primjetan je trend osnivanja kompanija sa stranim vlasništvom kao i zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori. Ukoliko ste strani državljanin i želite da osnujete kompaniju ili da se zaposlite u neku od crnogorskih kompanija mi Vam u toj namjeri možemo pomoći. Obezbijeđivanje potrebne dokumentacije iziskuje dobro poznavanje domaćeg zakonodavstva a neposjedovanje ove zakonom propisane dokumentacije povlači visoke novčane i nenovčane kazne. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite da dobijete dozvolu za: 

 - Privremeni boravak 

- Zaposlenje u Crnoj Gori 

- Započinjanje biznisa - registrovanje firme - kompanije u Crnoj Gori 

- Boravak u Crnoj Gori. 

Naši saradnici govore engleski jezik i stoje Vam na raspolaganju.


Ostale usluge

Knjigovodstvo

Konsalting

Registracija preduzeća

Stečaj preduzeća


Experta

Agencija za knjigovodstvo i konsalting, Usluge registracije preduzeća i stečaja firmi. Dozvole za boravak i rad stranaca u Crnoj Gori. Profesionalni tim stručnjaka.

Adresa

Cvijetin brijeg bb
81000 Podgorica
Crna Gora

Kontakt

Tel/Vajber 
+38267220806
E-mejl
office@expertadoo.me