how to create a web page for free

Naše usluge

Registracija preduzeća

Naše usluge uključuju cijeli proces otvaranja firme - kompanije u Crnoj Gori , odnosno registracije preduzeća. Dobra biznis ideja je prvi korak ka uspješnom poslovanju. Realizacija Vaše poslovne ideje podrazumijeva niz administrativnih koraka kako bi bliže definisali Vašu buduću djelatnost. 

Važne aktivnosti koje u ovoj fazi trebate izvršiti uz našu pomoć su: 

Odabir naziva firme 

Dostavljanje podataka za vašu firmu 

Naziv firme, Pravna forma osnivanja, Sjedište firme, Djelatnosti kojima će se vaša firma baviti, Lični podaci lica koje otvara firmu - preduzeće i direktora (Ime i prezime, adresa stanovanja, MB,broj pasoša) 


Priprema dokumentacije za otvaranje firme 

- formiranje osnivačkih akata - ugovor o otvaranju firme - preduzeća 

- formiranje statuta, 

- priprema obrazaca za registraciju, 

- priprema deponovanog potpisa... 

Potpisivanje dokumenta kod notara

- ovjeru dokumenata u sudu 

Registracija u Centralnom registru 

- registracija firme kod Privrednog suda,

- registracija PIB-a , PDV, carinski broj, račun u banci. 

Uz kvalitetan savjet naš tim Vam može pomoći da otvorite Vaše preduzeće i tako započnete svoje poslovanje u Crnoj Gori.

Ostale usluge

Knjigovodstvo

Konsalting

Stečaj preduzeća

Dozvole strancima


Experta

Agencija za knjigovodstvo i konsalting, Usluge registracije preduzeća i stečaja firmi. Dozvole za boravak i rad stranaca u Crnoj Gori. Profesionalni tim stručnjaka.

Adresa

Cvijetin brijeg bb
81000 Podgorica
Crna Gora

Kontakt

Tel/Vajber 
+38267220806
E-mejl
office@expertadoo.me